Zebranie roczne

9 lutego 2023 roku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia, podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2022 roku. Oprócz podsumowania ubiegłego roku, podczas zebrania wybraliśmy nowego wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia – Hannę Kurkiewicz. Wybrana została również nowa komisja rewizyjna w składzie: Jakub Dekowski i Wojciech Siwa. Poniżej można zapoznać się ze sprawozdaniem za 2022 rok.