Osobowość Roku 2020

Dzięki głosom oddanym przez mieszkańców powiatu bydgoskiego Prezes Zarządu naszego Stowarzyszenia otrzymał nagrodę Osobowości Roku 2020 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna w powiecie bydgoskim. Nominacja do tego tytułu popierana była działaniami na rzecz reaktywacji linii kolejowej nr 241 Tuchola – Koronowo.