ŚLIWICE

Stacja w Śliwicach została otwarta 2.10.1906 roku wraz z otwarciem linii kolejowej od Laskowic Pomorskich do Będźmirowic. Wówczas z uwagi na przynależność pod zaborem Prus miejscowość nazywała się Groß Schliewitz , co można przetłumaczyć jako Wielki Szliwic. Nazw własnych nigdy nie powinno się tłumaczyć, co w tym przypadku potwierdza zasadę, że nazwa obcojęzyczna nie zawsze odpowiada nazwie polskojęzycznej. W języku niemieckim nazwa nie nawiązywała do śliw, tak jak polska nazwa Śliwice. Należy zatem sądzić, że to prusacy nie znając znaczenia i genezy nazwy miejscowości nadali jej niemiecki odpowiednik jedynie po jej fonetycznym brzmieniu, stąd Śliwice = Schliwitz. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nazwa miejscowości i stacji kolejowej nosiła nazwę Śliwice Wielkie, by w czasie okupacji 1939-1945 znowu zmienić nazwę na jej niewłaściwą nazwę zaczerpniętą jedynie z brzmienia fonetycznego.

Po zakończeniu II Wojny Światowej staja jak i miejscowość powróciły do nazwy Śliwice Wielkie. Dopiero 22.05.1966r. zmieniono nazwę na Śliwice.

Stacja posiadała tor główny zasadniczy i główny dodatkowy oraz jeden tor boczny. W Śliwicach można było nadać i odebrać ładunki wagonami towarowymi, a pociągi pasażerskie mogły się krzyżować oraz kończyć i rozpoczynać bieg. Ruch pociągów przez Śliwice zawsze był szczątkowy i tak naprawdę nigdy nie odpowiadał potrzebom społecznym. W okresie międzywojennym kursowały dwie lub trzy pary pociągów z Czerska do Laskowic Pomorskich, tak samo było podczas okupacji w latach 1939-1945. Sytuacja poprawiła się po wojnie kiedy to w latach 50-tych kursowały cztery pary, a później zdarzały się lata w których kursowało nawet pięć – sześć pociągów dziennie w jedną lub w drugą stronę.

Przykładowo w rozkładzie jazdy 1973-1974 był poranny pociąg kursujący ze Śliwic do Czerska. Był to skład rozdzielany na stacji Śliwice od pociągu jadącego z Czerska do Laskowic Pomorskich.

Stacja dla potrzeb obsługi ruchu towarowego była czynna do 22.05.1966 roku, a kasa biletowa w budynku dworca funkcjonowała aż do lat dwutysięcznych.

Przez lata budynek stacyjny niszczał popadając w ruinę, ponieważ jego właściciel PKP SA nie było zainteresowane jego utrzymaniem. W końcu obiekt na własność przejęła Gmina Śliwice, która z własnych środków przeprowadziła kompleksowy remont obiektu. Teraz budynek stacyjny jest perłą architektury linii kolejowej Laskowice Pomorskie – Bąk. W budynku poza poczekalnią mieści się centrum seniora.