Siedziba Stowarzyszenia

Siedziba naszego Stowarzyszenia znajduje się w zabytkowym budynku dworca kolejowego w Koronowie. Wynajmujemy od PKP SA lokal dawnej poczekalni, którą staramy się adaptować również jako muzeum związane z transportem publicznym w regionie.

Dworzec Kolejowy w Koronowie wybudowano około 1910 roku, wówczas tereny te znajdowały się pod zaborem pruskim, tak więc pierwotna nazwa to Crone an der Brahe, co możemy luźno przetłumaczyć na Korona nad Brdą, lub jak byśmy powiedzieli dzisiaj Koronowo nad Brdą. Zespół dworcowy w Koronowie to nie tylko główny gmach dworca, ale także budynki towarzyszące takie jak toalety, pomieszczenia gospodarcze, budynek drużyn konduktorskich czy podstawa wieży wodnej.

Dawniej stacja tętniła życiem każdego dnia, ponieważ poza ruchem pasażerskim prowadzono do Koronowa intensywny ruch towarowy.

Stację przebudowano w 1985 roku, kiedy to oddano do użytku bocznicę łączącą ją z elewatorem i ciepłownią miejską. Przebudowa dotyczyła poza montażem rozjazdu toru bocznicowego, także likwidację rozjazdu krzyżowego na końcu stacji z rozbiórką jednego z torów, wówczas dwa tory zakończone były kozłami oporowymi. Układ torowy zmieniono na zakończony kozłem oporowym jeden tor główny, a pozostałe wcześniej łączą się z nim poprzez rozjazdy zwyczajne. Zlikwidowano również bocznice kolei wąskotorowej, a do czasów dzisiejszych pozostała tylko rampa przeładunkowa pomiędzy dwoma systemami kolejowymi. Nie ma już także urządzeń przesypowych do przeładunku zbóż, które znajdowały się na wybudowanym osobnym torze dodatkowym przy placu ładunkowym. Sam plac ładunkowy cechuje się bardzo dobrze zachowaną nawierzchnią z kostki granitowej.

Czasy obecne to nieustanne dbanie Stowarzyszenia o obręb dworca, na tyle na ile pozwalają nam nasze możliwości. Staramy się utrzymać porządek oraz prowadzimy drobne naprawy w najmowanym lokalu. Wokół dworca prowadzimy społeczny ogród kwietny, który cieszy nas pięknymi kwiatami, jak również jest idealnym miejscem dla owadów zapylaczy.

Obszerna galeria zdjęć ze stacji PKP Koronowo znajduje się na stronie: www.bazakolejowa.pl.