Działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie zostało założone w połowie 2020 roku, pierwotnie jako mała organizacja lokalna w Gminie Koronowo, ponieważ problem wykluczenia komunikacyjnego od wielu lat nie jest tam rozwiązywany. Już po kilku miesiącach okazało się, że nasza działalność jest obserwowana przez ludzi z całego regionu i z uwagi na otrzymywane głosy sympatyków postanowiliśmy przemianować naszą organizację na ogólnowojewódzkie stowarzyszenie.

Główny problem polega na tym, że samorządy często nie zatrudniają ludzi z właściwą wiedzą na temat tego jak odpowiednio zorganizować transport publiczny. Tak oto postanowiliśmy działać wszędzie tam, gdzie mieszkańcy mają problem z funkcjonowaniem komunikacji publicznej, kładąc duży nacisk na transport kolejowy, ponieważ to właśnie kolej jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu zbiorowego. Staramy się pokazywać możliwe rozwiązania transportowe, które mogą zażegnać zjawisko powszechnego wykluczenia komunikacyjnego. Działania Stowarzyszenia opierają się głównie na interwencjach u władz lokalnych, w imieniu pasażerów i w oparciu o zgłaszane przez nich uwagi, dołączając do nich nasze sugestie i rozwiązania zwalczenia zgłoszonego problemu. Wywieramy też presję tam, gdzie samorządy udają, że problemu nie ma. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, kładziemy szczególny nacisk na transport kolejowy, dlatego nieustannie zabiegamy o przywrócenie zlikwidowanych połączeń kolejowych. Bierzemy zawsze czynny udział w spotkaniach i konsultacjach społecznych dotyczących tematów transportu publicznego, organizujemy wspólnie z samorządami edukacyjne, a przede wszystkim proekologiczne wyjazdy koleją dla dzieci i młodzieży. We współpracy z innymi organizacjami pracujemy nad rozwojem koncepcji wykorzystania kolei jako motoru napędowego dla rozwoju turystyki oraz gospodarki. Dla promocji rozwiązań transportowych jakim jest model KOLEJ+BUS zakupiliśmy autobus miejski marki MAN NL 223, który po odrestaurowaniu będzie pojazdem pokazowym i czynnym zabytkiem naszego Stowarzyszenia. Za naszą działalność zostaliśmy docenieni przez społeczeństwo w 2020 roku, kiedy to prezes naszego Stowarzyszenia Rafał Wąsowicz uzyskał tytuł Osobowości Roku 2020 Powiatu Bydgoskiego. Poza działaniami stricte transportowymi prowadzimy ogród społeczny przy naszej siedzibie – dworcu kolejowym w Koronowie.

Jeżeli chcesz pomóc w walce z wykluczeniem komunikacyjnym, masz ciekawe pomysły lub po prostu interesujesz się szeroko pojmowaną tematyką transportu nie wahaj się i działaj z nami!

Więcej szczegółowych informacji o naszych działaniach i podejmowanych inicjatywach możecie przeczytać w zakładce aktualności oraz w naszym archiwum.


KOLEJ+BUS

Autor grafik: Wojciech Siwa


MAN NL223

Liczący 12 metrów długości autobus MAN NL223 wyprodukowany został w 2000 roku, trafił najpierw do bydgoskiego MZK, gdzie obsługiwał głównie linie nocne, dzięki czemu nie był specjalnie wyeksploatowany. W 2016 roku pojazd kupił MKS z Dębicy, mający problemy taborowe. Po 5 latach autobus wrócił do regionu! Autobus zakupiliśmy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Brdy 1956. Aktualnie trwają prace remontowe, aby przywrócić mu dawne bydgoskie barwy. Zachęcamy do finansowego wsparcia tej inicjatywy, dane do przelewu dostępne są na dole strony głównej.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok.

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2020 rok.