Pociąg specjalny do Przechlewa

14 kwietnia wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Kolei w Chojnicach oraz Polregio S.A. zorganizowaliśmy przejazd nowoczesnego pociągu z Chojnic do Przechlewa. Pociąg wykonał również kurs Przechlewo – Człuchów – Przechlewo, tak aby mieszkańcy Przechlewa mieli możliwość skorzystania z wydarzenia i powrotu do swojej miejscowości. Nowoczesny pojazd SA138-005 przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami po raz pierwszy przejechał nieczynną od 1991 roku linią kolejową nr 413 Człuchów – Słosinko. Linia ta rozebrana jest od stacji Przechlewo do stacji Słosinko, a więc połowa tej trasy fizycznie już nie istnieje. Zamierzeniem wydarzenia było pokazanie nowoczesnej kolei regionalnej oraz zaproponowanie przywrócenia odcinka Przechlewo – Słosinko z materiałów staroużytecznych pozyskanych z linii kolejowej nr 202, która przechodzi obecnie modernizację. Linia nr 413 została wyremontowana od Człuchowa do Przechlewa, zatem do odtworzenia pozostaje odcinek północny Przechlewo – Słosinko. Przywrócenie tej trasy pozwoli nie tylko na dostęp do kolei mieszkańcom miejscowości położonych wzdłuż tej trasy, ale również znacznie skróci podróże z Chojnic do Słupska, gdyż obecnie pociągi regionalne kursują drogą okrężną przez Szczecinek. W wydarzeniu udział wzięli parlamentarzyści z regionu: Senatorka Anna Górska oraz Poseł Stanisław Lamczyk, którzy zadeklarowali współpracę w kierunku realizacji odtworzenia linii nr 413. Gościem przejazdu był również Członek Zarządu Polregio pan Marcel Klinowski, który zadeklarował dalszą współpracę w realizacji podobnych wydarzeń z udziałem taboru spółki.

Podczas przerwy w Człuchowie pasażerowie zwiedzali Izbę Tradycji Kolejowych w budynku dworca kolejowego, którą prowadzi Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Chojnicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *