PROJEKT ”DORA”

Deutsche Version am unten der Seite.

Projekt „DORA” to wydarzenie, które jest realizacją Statutu naszego Stowarzyszenia w zakresie promocji transportu kolejowego oraz edukacji społeczeństwa w obszarze kolejnictwa i historii Polski północnej. Wydarzenie jest odpłatnym niezarobkowym działaniem Stowarzyszenia. Udział uczestników w wydarzeniu jest odpłatny, można brać udział w całym wydarzeniu lub tylko w jego części zgodnie z trasą przejazdu pociągu. Podczas przejazdu przez poszczególne regiony uczestnicy zdobędą wiedzę na temat historii kolei w mijanych miastach. Mamy nadzieję, że będą to mile spędzone dwa dni z nami. Koszt udziału w wydarzeniu nie obejmuje noclegów w Darłowie, każdy uczestnik zobowiązany jest zapewnić sobie nocleg we własnym zakresie. Przejazd bocznicą kolejową możliwy jest wyłącznie dla uczestników całego wydarzenia, którzy na tę okazję mogą wykupić „PAKIET PODRÓŻNIKA”. Przejazd odbędzie się wyłącznie bocznicą do bramy jednostki wojskowej bez wjazdu na teren jednostki.

Podkłady graficzne do tworzonych mapek przejazdu oraz niektóre zdjęcia, które będą prezentowane w materiałach edukacyjnych podczas przejazdu pochodzą z najstarszej i najobszerniejszej bazy informacji kolejowej www.bazakolejowa.pl

Informacje również pod numerem telefonu: 696-549-303.
Jeśli nie odbieramy, oddzwonimy.


Zamówienia na bilety prosimy składać poprzez formularz kontaktowy na dole strony. Prosimy podać miejsca, które chcą Państwo zarezerwować. W e-mailu zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji miejsca oraz numer konta do wpłaty. Zajętość miejsc w pociągu aktualizujemy po każdej przyjętej wpłacie, tak więc na bieżąco będziemy starali się przedstawiać zapełnienie pociągu. Prosimy osoby, które chcą otrzymać fakturę o informację o tym wraz z danymi do faktury.

Dostępność biletów/pakietów.

Osobom podróżującym wspólnie oferujemy możliwość wykupienia na całe dwa dni całego przedziału. W tej konfiguracji odpłatność naliczana jest za pięć osób, a szósta osoba podróżuje bezpłatnie. Bilety te uprawniają do przejazdów bocznicą wojskową.

„GRUPA-CAŁY PRZEDZIAŁ” 5 płatnych + 1 gratis, cena w klasie 1 wynosi 3250,00zł
Aktualna ilość dostępnych przedziałów: 14

„GRUPA-CAŁY PRZEDZIAŁ” 5 płatnych + 1 gratis, cena w klasie 2 wynosi 2750,00zł
Aktualna ilość dostępnych przedziałów: brak

Miłośnikom kolei chcącym spędzić z nami dwa dni podróży oferujemy możliwość wykupienia na całe dwa dni „PAKIETU PODRÓŻNIKA”. Pakiety uprawniają do przejazdów bocznicą wojskową.

„PAKIET PODRÓŻNIKA” w klasie 1 kosztuje 650,00 zł
Aktualna ilość dostępnych pakietów: 83

„PAKIET PODRÓŻNIKA” w klasie 2 kosztuje 550,00 zł
Aktualna ilość dostępnych pakietów: brak


GOŚCIE PROJEKTU

W wagonie nr 3, a więc w wagonie barowym, jeden ze stolików będzie stolikiem ekspertów. Zaproszeni goście będą do dyspozycji pasażerów / uczestników projektu. Będziemy rozmawiali o sytuacji transportu publicznego, kolejowego, o pomysłach na jego rozwój i o tym co blokuje powstanie w Polsce oferty kolejowej, kolejowo-autobusowej i autobusowej na wzór wielu innych krajów Unii Europejskiej w których działa to całkiem dobrze.


ROZKŁADY JAZDY ORAZ MAPY PRZEJAZDU / FAHRPLÄNE UND REISEANSICHTKARTEN.

Podane godziny są zatwierdzone przez PKP PLK. / Die angegebenen Fahrplanzeiten sind genehmigt durch PKP PLK .

ROZKŁAD ZATWIERDZONY = FAHRPLAN GENEHMIGT


REGULAMIN WYDARZENIA

Zestawienie składu. / Wagenreihung

Lokomotywa SU42 w barwach historycznych. / Lok SU42 in historischen Farben.
Dwa wagony pierwszej klasy w barwach historycznych. / Die zwei 1. Klasse Wagen in historischen Farben.

Wagon barowy / Speisewagen
Wagon drugiej klasy w barwach historycznych. / Die 2. Klasse Wagen in historischen Farben.

Das Projekt „DORA” ist eine Veranstaltung, die die Satzung unseres Vereins in Bezug auf die Förderung des Schienenverkehrs und die Bildung der Gesellschaft im Bereich Eisenbahnwesen und Geschichte Nordpolens umsetzt. Die Veranstaltung ist eine kostenpflichtige gemeinnützige Aktivität des Vereins. Die Teilnahme der Teilnehmer an der Veranstaltung ist kostenpflichtig. Sie können an der gesamten Veranstaltung oder nur an einem Teil davon gemäß der Zugstrecke teilnehmen. Während der Fahrt durch verschiedene Regionen werden die Teilnehmer Kenntnisse über die Geschichte der Eisenbahn in den passierten Städten erlangen. Wir hoffen, dass dies zwei angenehme Tage mit uns sein werden. Die Fahrt auf der Nebenbahn ist nur für Teilnehmer der gesamten Veranstaltung möglich, die das „REISEPAKET” für diese Gelegenheit erwerben können. Die Teilnahmegebühr für die Veranstaltung umfasst keine Übernachtungen in Darłowo. Jeder Teilnehmer ist angehalten sich selbständig um eine Übernachtungsmöglichkeit zu kümmern.

Grafische Hintergründe für die erstellten Karten der Reise und einige Fotos, die während der Reise in Lehrmaterialien präsentiert werden, stammen aus der ältesten und umfangreichsten Eisenbahninformationsdatenseite www.bazakolejowa.pl

Bestellungen für Fahrkarten sollten Sie/Euch über das Kontaktformular unten auf der Seite aufgegeben werden. In der Rücksende-E-Mail erhalten Sie/Euch eine Buchungsbestätigung und die Kontonummer zur überweisung. Wir aktualisieren die Reservierungen der Sitzplätze im Zug nach jeder akzeptierten Zahlung und werden wir daher versuchen, die Belegung des Zuges fortlaufend anzuzeigen. Wir bitten Kunden, die eine Warenechnung erhalten möchten, uns dies zusammen mit den Warenrechnungsdetails mitzuteilen.

Verfügbarkeit von Fahrkarten/Paketen.

Für gemeinsam reisende Fahrgäste bieten wir die Möglichkeit, das komplette Abteil für zwei Tage zu buchen. In dieser Konfiguration wird für fünf Personen bezahlt, die sechste Person reist kostenfrei. Diese Tickets berechtigen zur Fahrt auf dem Militäranschlussgleis Darłowo – Darłówko.

„GRUPPE – GANZE ABTEIL“ 5 kostenpflichtig + 1 gratis
der Preis in erste Klasse beträgt 3250,00 PLN
die aktuelle Anzahl der verfügbaren Fächer: 14

„GRUPPE – GANZE ABTEIL“ 5 kostenpflichtig + 1 gratis
der Preis in zweite Klasse beträgt 2750,00 PLN
die aktuelle Anzahl der verfügbaren Fächer: ausverkauft.

Für Bahnfreunde, die zwei Tage mit uns unterwegs sein möchten, bieten wir die Möglichkeit, das komplette „REISEPAKET“ für die gesamten zwei Tage zu kaufen. Die Pakete berechtigen zur Fahrt entlang des Militäranschlussgleises Darłowo – Darłówko.

„REISEPAKET“ in erste Klasse kostet 650,00 PLN
Derzeitige Anzahl verfügbarer Pakete: 83

„REISEPAKET“ in zweite Klasse kostet 550,00 PLN
Derzeitige Anzahl verfügbarer Pakete: ausverkauft.

Veranstaltungsregel.


PROSIMY WPISYWAĆ W FORMULARZU TRASĘ, KLASĘ WAGONU ORAZ ILOŚĆ OSÓB.

PROSIMY NIE WPISAĆ RODZAJU OSÓB NP DZIECI, PONIEWAŻ WSZYSTKIE CENY SĄ RYCZAŁTOWE, RÓWNE DLA WSZYSTKICH.

DZIECI DO LAT CZTERECH PROSIMY NIE WPISYWAĆ W FORMULARZU, PONIEWAŻ ZGODNIE Z REGULAMINEM PODRÓŻUJĄ BEZPŁATNIE NA KOLANACH OPIEKUNA.

ZAMAWIANIE BILETÓW

Fahrkartenbestellung

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *