Lekcje o zawodach kolejowych w SP 38 w Bydgoszczy

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy, udało nam się przeprowadzić lekcje o zawodach kolejowych dla klas siódmych i ósmych. W szkole gościliśmy dwa dni – 4 i 8 maja.

Głównym celem tych zajęć było przybliżenie młodzieży kolejowego rynku pracy oraz perspektyw zatrudnienia na kolei. Omówiliśmy zawody takie jak maszynista, dyżurny ruchu, kierownik pociągu, automatyk, toromistrz, czy rewident.

Aby jeszcze bardziej zachęcić młodzież do związania przyszłości z koleją, oprócz przedstawienia zawodów kolejowych, zaprezentowaliśmy także ofertę edukacyjną Technikum Kolejowego im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Szkoła ta kształci przyszłych kolejarzy na czterech kierunkach – technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. Oprócz tego szkoła szczyci się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów zawodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *