Zakup autobusu Autosan H6

W czerwcu 2022 roku zakupiliśmy od Gminy Gozdowo przeznaczony na złom polski autobus Autosan H6 wyprodukowany w 1996 roku. Pojazd w latach 2001-2010 stanowił własność Dolnośląskich Linii Autobusowych. Następnie został zakupiony przez Gminę Gozdowo na cele przewozów szkolnych. Nasze Stowarzyszenie realizując zapisy statutu w zakresie ochrony dziedzictwa techniki i historii polskiej motoryzacji zakupiło pojazd w celu zachowania go jako czynny eksponat muzealny. Autobus przeznaczony będzie zgodnie z profilem działalności stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *